4-594/11

4-594/11

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

19 FEBRUARI 2009


Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden


Evocatieprocedure


TEKST OPNIEUW GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 4-594/9).

Brussel, 19 februari 2009.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.