4-1092/3

4-1092/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

19 FEBRUARI 2009


Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk nr. 52-1507/6).

Brussel, 19 februari 2009.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.