4-594/7

4-594/7

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

11 FEBRUARI 2009


Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN DE HEER VANDENBERGHE C.S.

Art. 2

Dit artikel aanvullen met de woorden « , behoudens wat betreft het invoeren van publicaties van pedofiele aard in het licht van artikel 383bis van het Strafwetboek. ».

Hugo VANDENBERGHE
Tony VAN PARYS
Els SCHELFHOUT
Francis DELPÉRÉE.