Tony Van Parys - CD&V
 
Erevoorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Gent op 21 juni 1951

Licentiaat in de rechten (UGent)
Licentiaat in de criminologie (UGent)

Advocaat

1982-1992 : secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)
1983-2012 : gemeenteraadslid (Gent)
1985-1998 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1988-1991 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1992-1998 : voorzitter van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)
1998-1999 : minister van Justitie
1999-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2008-2010 : quaestor en voorzitter van het College van quaestoren van de Senaat

Commandeur in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 15 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
30/6/1995-24/4/1998 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
22/1/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat