4-995/7

4-995/7

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

18 DECEMBER 2008


Wetsontwerp betreffende de continu´teit van de ondernemingen


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 4-995/5).

Brussel, 18 december 2008.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.