4-1035/1

4-1035/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

28 NOVEMBER 2008


Voorstel van resolutie om het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden tijdens de 53e zitting van de VN-commissie voor de Status van de Vrouw

(Ingediend door de dames Anne-Marie Lizin en Sabine de Bethune)


TOELICHTING


Met deze resolutie wensen de indieners dat de kwestie van de gedwongen huwelijken wordt behandeld tijdens de 53e zitting van de commissie voor de Status van de Vrouw.

Anne-Marie LIZIN.
Sabine de BETHUNE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

Herinnerend aan het belang van de tenuitvoerlegging van het Actieplatform van Beijing;

Zich bewust van de noodzaak van een bijzondere voorbereiding van de 53e zitting van de CSW (Commission on the Status of Women), die door BelgiŽ wordt voorgezeten;

Stelt voor om naast het hoofdthema als actualiteitsthema de gedwongen huwelijken van meisjes te bespreken;

Meent dat deze problematiek voor de meisjes in de Europese migrantengemeenschappen heel zwaar om te dragen is;

VRAAGT de regering, de minister van Buitenlandse Zaken, en in het bijzonder de minister van Gelijke Kansen, om aan hun Belgische vertegenwoordigers in de VN-commissie voor de Status van de Vrouw de opdracht te geven het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden.

18 november 2008.

Anne-Marie LIZIN.
Sabine de BETHUNE.