4-857/1

4-857/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

13 NOVEMBER 2008


Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk Kamer, nr. 52-0039)


VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW LIZIN EN DE HEER VAN DEN DRIESSCHE


Zie verslag nr. 4-856/1