4-909/1

4-909/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

29 JULI 2008


Wetsvoorstel tot reglementering van de laserbehandeling en de lichtpulsbehandeling

(Ingediend door de heer Alain Destexhe)


TOELICHTING


Dit voorstel herneemt de tekst van een voorstel dat reeds bij de Senaat werd ingediend op 23 augustus 2006 (stuk Senaat, nr. 3-1832/1 - 2005/2006).

De laser- en lichtpulsbehandelingen in de schoonheidsinstituten worden steeds populairder. De laserapparatuur wordt er bediend door personeel zonder enige medische opleiding. Daarom zien huisartsen en dermatologen in hun raadpleging steeds meer patiŽnten die verwondingen vertonen als gevolg van een laserbehandeling of een behandeling met lichtpulsen (overpigmentatie van de huid, overpigmentatie en zelfs brandwonden in de derde graad).

Voor die verschillende behandelingen is er thans een rechtsvacuŁm.

Het doel van ons voorstel is de laserbehandeling en de behandeling met lichtpulsen zonder medisch toezicht te verbieden voor niet-professionele beoefenaars van de gezondheidszorg.

Esthetische geneeskunde

Laserontharing, botox tegen rimpels, liposuctie, microchirurgie van de haren, peeling, fotoverjonging, borst-lifting, neuscorrectie, ... het uiterlijk wordt in onze maatschappij erg belangrijk en esthetische geneeskunde kent sedert een tiental jaren een enorm succes.

Laserontharing en lichtpulsen

De techniek van laserontharing wordt steeds verder ontwikkeld. Het traditionele ontharen met was is vaak pijnlijk en moet geregeld worden herhaald. De nieuwste technologie, met een laser, biedt een blijvende oplossing.

Ontharing met een laser of met lichtpulsen is niet ongevaarlijk : sommige klanten ondervinden blijven letsels na een behandeling met een laser of met lichtpulsen in een schoonheidsinstituut.

Lasers in schoonheidsinstituten zijn heel andere instrumenten dan lasers die in een ziekenhuis worden gebruikt.

Ontharingslasers zijn bedoeld om de haartjes permanent te verwijderen. Een haartje bevat melanine (bruinkleurig pigment). Het specifieke licht van de laser wordt geabsorbeerd door de melanine van het haartje en het haarzakje wordt vernietigd. Deze behandeling is vooral efficiŽnt voor donkere haartjes.

De laser moet heel precies afgesteld zijn, afhankelijk van de kleur van de haartjes. Als de kracht van de laserstraal niet goed is afgestemd, kan dit brandwonden of hyper- of hypopigmentatie veroorzaken.

Het bedienen van de laser op zich is niet moeilijk, maar men moet weten wat behandeld kan worden en wat niet. In het Medisch Weekblad (1) staat dat een ontharingslaser ernstige weefselletsels kan veroorzaken. Een ontharingslaser kan ook gebruikt worden om pigmentvlekken te verbleken. Maar wat als het een melanoom is ? Hetzelfde als rode vlekken worden gebleekt : ook daar kan het om een tumor gaan.

Momenteel kan iedereen zomaar een laser kopen en mensen behandelen.

Heel wat schoonheidsspecialisten voeren ontharingen uit met een laser of met lichtpulsen terwijl zij geen arts zijn of niet geschoold zijn in gezondheidszorg. Schoonheidsspecialisten hebben niet altijd de nodige opleiding gekregen om complicaties te behandelen die zijn veroorzaakt door een slechte afstelling of een verkeerde handeling.

Informatie voor de patiŽnt

De patiŽnt moet volledig worden ingelicht over hoe laserontharing in zijn werk gaat en moet bedenktijd krijgen alvorens de behandeling te beginnen.

De laser wordt afgesteld volgens fototype (huidskleur) en beharing. Iedere laserpuls behandelt een zone van ongeveer 2 cm2; de duur van de behandeling hangt af van de zone die moet worden behandeld. Het ontharen van kleine zones (bovenlip, bikinilijn) duurt ongeveer een kwartier, terwijl voor de ontharing van een groter oppervlak (been) een halfuur tot vijftig minuten nodig is.

Aangezien niet alle haartjes tegelijk groeien (sommige haarfollikels bevinden zich in ę rust Ľ) zijn meerdere behandelingen nodig. Het aantal behandelingen hangt af van de dichtheid van de beharing en de zone. Ten minste drie behandelingen met telkens twee tot drie maanden tijd tussen zijn zeker nodig.

Deze methode is niet geschikt voor gebruinde huid, voor te bleke huid, voor zwarte huid noch voor te lichte haartjes.

Zon en laser gaan niet goed samen : om depigmentatie te voorkomen mag de huid voor de behandeling niet aan de zon worden blootgesteld en moet na de behandeling ten minste een maand worden gewacht alvorens opnieuw in de zon te komen.

Laserontharing tijdens de zwangerschap wordt afgeraden.

De cliŽnt/patiŽnt moet dus de juiste informatie krijgen alvorens zich met een laser te laten behandelen.

De toestand in Frankrijk — regelgeving

In Frankrijk wordt laserontharing altijd uitgevoerd door een arts. Goede lasers zijn krachtige instrumenten, die gevaarlijk kunnen zijn als ze door niet-specialisten worden bediend en afgesteld. In Frankrijk mogen alleen artsen de laser bedienen.

Ook al hebben heel wat instituten het over laserontharing, toch mogen enkel artsen ontharingslasers klasse 4 bedienen, de enige lasers die krachtig genoeg zijn om die veiligheid ťn een duurzaam resultaat te garanderen. Alleen een daartoe opgeleide arts kan de golflengte, de kracht en de duur van de puls bepalen die nodig is voor een specifieke aandoening.

De toestand in BelgiŽ — regelgeving

De toepassing van lasertherapie valt onder de geneeskunst als gedefinieerd in koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (2) (artikel 1 bepaalt ę De geneeskunst omvat de geneeskunde Ľ).

Bijgevolg mogen enkel artsen of andere gezondheidsbeoefenaars, erkend bij koninklijk besluit nr. 78, dergelijke handelingen stellen.

Voor lasertoepassingen die niet onder de geneeskundepraktijk vallen is er niets geregeld.

Artikel 37ter van koninklijk besluit nr. 78 stelt evenwel : ę De Koning kan, op advies van de Hoge Gezondheidsraad, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, beroepsactiviteiten reglementeren die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en die uitgevoerd worden door beoefenaars waarvan het beroep niet of nog niet erkend wordt in het kader van dit besluit. Ľ

Ieder die houder is van een diploma van dokter in de geneeskunde heeft trouwens het recht alle takken van de geneeskunde te beoefenen, met inbegrip van plastische chirurgie. De plastische chirurgie omvat twee domeinen : reconstructieve chirurgie en esthetische chirurgie (3) , die in principe voorbehouden zijn aan houders van een diploma van geneesheer-specialist in plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie.

In BelgiŽ zijn er echter slechts 150 plastisch chirurgen erkend, terwijl naar schatting ten minste 500 artsen esthetische en reconstructieve chirurgie uitvoeren.

Het wetsvoorstel

Dermatologen krijgen steeds vaker patiŽnten over de vloer die letsels vertonen (brandwonden, blaren, slechtgevormde littekens, huidverkleuringen, infecties) opgelopen bij een laserbehandeling in een schoonheidsinstituut.

Het probleem is dat steeds meer niet-artsen (schoonheidsspecialisten, kappers, ...) handelingen uitvoeren die vallen onder de esthetische geneeskunde.

Deze praktijken moeten dus geregeld worden.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe laserbehandelingen die niet onder de geneeskundepraktijk vallen, te regelen.

Alain DESTEXHE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

Art. 2

Definitieve ontharing met een laser of met pulslicht mag worden uitgevoerd door beoefenaars van wie het beroep niet is erkend in het kader van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, op voorwaarde dat de behandeling wordt uitgevoerd onder medisch toezicht.

Art. 3

Eenieder die een definitieve ontharing uitvoert met een laser of met pulslicht, moet zijn patiŽnt inlichten over de mogelijke risico's en gevolgen van de behandeling.

Art. 4

Te allen tijde kan een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, daartoe aangewezen door de Koning, een controle uitvoeren.

Art. 5

De Koning bepaalt het bedrag waartoe de overtreder van deze wet wordt veroordeeld.

Art. 6

De Koning bepaalt de nadere regels voor de toepassing van deze wet.

29 juli 2008.

Alain DESTEXHE.

(1) Medisch Weekblad, nr. 359, 27 oktober 2005.

(2) Bulletin Vragen en Antwoorden — Senaat — 20 december 2005 (nr. 3-56), vraag 3-3305, blz. 5027.

(3) Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie vormen ťťn geneeskunde specialiteit (RIZIV 210). Er zijn 13 studiejaren voor nodig : 7 jaren algemene geneeskunde, ten minste 2 jaren algemene chirurgie en ten minste 4 jaren plastische chirurgie in een gespecialiseerde dienst. Na die 13 jaren krijgt de arts het diploma van geneesheer-specialist in plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie.