4-612/2

4-612/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

13 MEI 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN MAHOUX EN SWENNEN


Zie stuk Senaat, nr. 4-740/3.