4-201/1

4-201/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2007

26 SEPTEMBER 2007


Wetsvoorstel ter bestrijding van anorexia bij jonge meisjes

(Ingediend door mevrouw Anne-Marie Lizin)


TOELICHTING


Bij jonge meisjes die ernaar streven te beantwoorden aan het schoonheidsideaal dat door de mode en de mannelijke gedragingen wordt opgelegd, komt in geval van anorexia steeds meer reële schade aan de gezondheid voor. Het « banaliseren » van anorectisch gedrag vormt dan ook een probleem op het vlak van de volksgezondheid.

Anorexia is een echte en ernstige ziekte, die haar oorsprong vindt in de angst van een onvolwassen persoon om niet (meer) overeen te stemmen met de mannelijke visie op de voor een vrouwenlichaam geldende norm. De ziekte komt naar schatting bij 2 % van de jonge meisjes voor.

Hoewel anorexia natuurlijk met de gepaste therapieën moet worden behandeld, moet men in de eerste plaats ingaan tegen het verheerlijken van de magerte als doel op zich en dus tegen een sociaal aanvaarde en zelfs aangemoedigde psychologische marteling die door de machocultuur wordt opgelegd.

Spanje heeft in september 2006 het voorbeeld gegeven door te verbieden dat modellen met een te lage BMI (body mass index) nog meelopen in modeshows en zo het eerste land te worden dat de strijd aanbindt tegen het vastleggen van ongezonde en gevaarlijke schoonheidsidealen.

Anne-Marie LIZIN.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

De verplichting die wordt opgelegd aan modellen om de body mass index — met andere woorden het gewicht in kilogram gedeeld door de lengte in meter, in het kwadraat — van 18 niet te overschrijden, druist in tegen de volksgezondheid.

Art. 3

Elke werkgever die van zijn werknemers een welbepaald lichaamsgewicht eist, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig tot duizend euro, of met één van die straffen alleen.

5 september 2007.

Anne-Marie LIZIN.