Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-7634 van de heer Destexhe d.d. 16 maart 2007 (Fr.) :
Luchtverkeersleiders. — Taalgebruik. — Keuze van de werkplaats. — Discriminatie.

Luchtverkeersleiders uit een ander EU-land kunnen nu in het Waalse en het Vlaamse gewest komen werken. Ze hebben de keuze.

Een Franstalige luchtverkeersleider heeft daarentegen geen keuze. Gelet op de taalwetgeving kan hij nooit in de luchthaven van Antwerpen of Oostende gaan werken. Een Nederlandstalige luchtverkeersleider kan evenmin in de luchthaven van Luik-Bierset of Charleroi-Brussels-South gaan werken. De werktaal van de verkeersleiders is echter het Engels. Alle communicatie met de piloten en nabijgelegen centra moet in het Engels gebeuren.

De Belgische werknemers worden dus gediscrimineerd en gestraft aangezien de andere Europese werknemers kunnen kiezen in welke regio zij gaan werken.

Waarom bestaat een dergelijke discriminatie ? Wat is het standpunt van de geachte minister ter zake ?

Antwoord : Deze materie behoort tot de bevoegdheden van de minister van Mobiliteit (schriftelijke vraag nr. 3-7633).