Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-7214 van de heer Destexhe d.d. 21 februari 2007 (Fr.) :
Stakingen. — Geregistreerde dagen. — Cijfers tussen 2002 en 2006.

De webstek statistiek van de FOD Economie (http://www.statbel.fgov.be) bevat cijfers over het aantal geregistreerde stakingsdagen per provincie en per gewest tussen 1991 en 2002.

Beschikt de geachte minister over meer recente statistieken van het aantal geregistreerde stakingsdagen per provincie en per gewest tussen 2002 en 2006 ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag gelieve het geachte lid hieronder een aantal elementen van antwoord te willen vinden.

1. De bijgevoegde tabel bevat de verdeling van het aantal geregistreerde stakingsdagen over de jaren 2002 tot 2005. De cijfers over het jaar 2006 zijn nog niet beschikbaar.

Voor het vierde kwartaal van 2005 is er een opmerkelijke uitschieter van ongeveer 500 000 stakingsdagen, wat overeenkomt met 20 % van de privé-werknemers die één dag hebben gestaakt. Deze forse toename in het betrokken kwartaal, is in grote mate te wijten aan de nationale stakingen tegen het generatiepact op 7 oktober 2005 (simultaan met een actie van de NMBS) en op 28 oktober 2005.

2. Deze cijfers zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

  Aantal geregistreerde stakingsdagen (2002-2005)
Aantal geregistreerde stakingsdagen per trimester1e trim. 20022e trim. 20023e trim. 20024e trim. 20021e trim. 20032e trim. 20033e trim. 20024e trim. 2003
België15 52317 8105 92021 701112 84249 40326 94750 152
Vlaams Gewest5 94911 1646884 05862 3459 1884 21831 469
Waals Gewest3 7235 1854 66812 26526 88619 5811 12414 152
Brussels Hoofdstedelijk Gewest5 8511 4615645 37823 61220 63421 6054 531

Aantal geregistreerde stakingsdagen per trimester1e trim. 20042e trim. 20043e trim. 20044e trim. 20041e trim. 20052e trim. 20063e trim. 20054e trim. 2005
België17 88127 02916 341105 03695 98264 9414 461504 597
Vlaams Gewest9 42920 0874 11032 23355 30013 9332 534206 801
Waals Gewest5 0695 74010 75238 81833 08241 6981 652163 247
Brussels Hoofdstedelijk Gewest3 3841 2011 47833 9867 6019 311274134 549

Aantal geregistreerde stakingsdagen per jaar2002200320042005
België60 954239 344166 287669 982
Vlaams Gewest21 859107 22065 859278 569
Waals Gewest25 84161 74360 379239 678
Brussels Hoofdstedelijk Gewest13 25470 38140 049151 735