Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-7499 van de heer Destexhe d.d. 5 maart 2007 (Fr.) :
NMBS. — Station van Luik.

Kunt u me het bedrag meedelen dat in de begroting is voorzien voor de inrichting van het nieuwe station van Luik ?

Bij het begin van de werkzaamheden werd een bedrag van 1,8 miljard Belgische frank (45 miljoen euro) genoemd. Eind 2006 zou het volgens sommigen, alle bijkomende aanpassingen inbegrepen, over meer dan 162,5 miljoen euro gaan. Is die informatie juist ?

Kunnen de bedragen per post worden verduidelijkt ?