3-2068/9

3-2068/9

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

22 MAART 2007


Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 3-2068/8).

Brussel, 22 maart 2007.

De voorzitter van de Senaat,
Anne-Marie LIZIN.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.