Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-75

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5544 van de heer Destexhe d.d. 27 juni 2006 (Fr.) :
Irak. — Belgische diplomatieke vertegenwoordiging.

Vijftien Europese staten hebben een diplomatieke vertegenwoordiging in Irak.

Waarom heeft BelgiŽ in tegenstelling tot alle buurlanden behalve Luxemburg nog geen diplomatieke relaties met Irak aangeknoopt ?

Antwoord : Ik dank u voor uw vraag, die mij de gelegenheid biedt de stand van zaken te bepalen met betrekking tot onze diplomatieke vertegenwoordiging bij de Iraakse regering.

Sinds januari 1991 — en sinds het begin van de interventie van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, die de bevrijding van Koeweit ten doel had — heeft geen enkele ambassadeur van BelgiŽ nog in Irak geresideerd. Toch werd de jure nooit een einde gemaakt aan onze diplomatieke betrekkingen met Irak, ook al heeft de laatste ambassadeur van BelgiŽ die in 1990 zijn geloofsbrieven voorlegde aan de Iraakse overheid de facto niet meer in het land geresideerd na begin 1991. In november 2000 benoemde BelgiŽ evenwel een diplomatiek ambtenaar bij Irak in de hoedanigheid van niet-residerend diplomaat. Deze ambtenaar, die in Amman (JordaniŽ) resideerde, ging op geregelde tijdstippen naar Bagdad.

Begin 2003, vůůr de militaire interventie door de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, werd besloten deze ambtenaar niet langer naar Irak te zenden. Sindsdien werd geen enkele Belgische diplomaat nog aangesteld bij de Iraakse overheid. Een diplomaat van onze ambassade in Amman is belast met de follow-up van de Iraakse kwesties.

De grote terughoudendheid in verband met het officieel opnieuw aanstellen van een diplomaat bij de Iraakse overheid is een gevolg van de grote onveiligheid die er in het land heerst, vooral in de hoofdstad Bagdad. Naast deze onveiligheid spelen ook financiŽle overwegingen een rol. Voor iedere verplaatsing naar Bagdad moet met name worden voorzien in uitgebreide beschermingsmaatregelen, wat aanzienlijke kosten met zich brengt (en dan hebben wij het zelfs niet over een permanente residentie).