Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-74

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-3860 van de heer Destexhe d.d. 29 november 2005 (Fr.) :
Genocide van 1994 in Rwanda. — Aanwezigheid van vermoedelijke volkenmoordenaars in Brussel.

Volgens de Rwandese autoriteiten verblijven in Brussel een aantal personen die verdacht zijn van volkenmoord in Rwanda.

Hebt u daarover aanvullende inlichtingen ?

Kunt u me zeggen hoeveel gerechtelijke onderzoeken er momenteel lopen ?

Antwoord : Thans lopen bij een Brussels onderzoeksrechter negen onderzoeksdossiers met betrekking tot de gebeurtenissen die zich tijdens de genocide in Rwanda in 1994 hebben voorgedaan.

In het kader van twee van die dossiers zitten twee personen in voorlopige hechtenis.

Er bestaan overigens negen, thans door het federaal parket behandelde, dossiers inzake opsporingsonderzoek naar voornoemde feiten.

Ik meen ten slotte dat het van belang is eraan te herinneren dat, ten gevolge van de arresten gewezen door het hof van assisen van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad, op 8 juni 2001 en 29 juni 2005, zes naar BelgiŽ gevluchte Rwandese genocidairs zijn veroordeeld voor hun deelneming aan de misdaden die in 1994 in Rwanda werden gepleegd.

Die gerechtelijke onderzoeken en opsporingsonderzoeken tonen aan dat personen die verdacht worden van de misdaad van genocide in Rwanda, in BelgiŽ en ongetwijfeld ook in andere landen verblijven, maar dat kan natuurlijk niet becijferd worden.