3-1035/2

3-1035/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

24 JANUARI 2007


Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES GEERTS EN BOUARFA


Zie stuk nr. 3-1519/13.