Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-73

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5652 van de heer Van Hauthem d.d. 12 juli 2006 (N.) :
NAVO-hoofdkwartier te Evere. — Personeel. — Gebruik van het Nederlands.

Zoals bekend is het hoofdkwartier van de NAVO in Evere gevestigd. Momenteel is het personeel van deze instelling dat in contact komt met het publiek, in de regel volkomen Nederlandsonkundig. Het gebeurt nochtans regelmatig dat Vlamingen (leveranciers, bezoekers enz.) in contact komen met deze mensen.

Wij vinden het nochtans niet meer dan normaal dat de personeelsleden van vestigingen van internationale instellingen, minstens diegenen die in contact komen met het publiek, gebruik moeten kunnen maken van de taal, of de voornaamste taal van het land waar zij te gast zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Is de geachte minister het met deze zienswijze eens ?

2. Bestaat er enige overeenkomst tussen BelgiŽ en de NAVO omtrent het taalgebruik/de taalkennis van de NAVO-personeelsleden die in contact komen met het publiek ?

3. Indien niet, is de geachte minister niet van mening dat hierover afspraken moeten worden gemaakt en neemt hij ter zake de nodige initiatieven ?

4. Moedigt de NAVO op enige wijze de kennis of het aanleren van het Nederlands aan onder haar personeelsleden die in Vlaanderen of Brussel werken en zo ja, hoe ?

5. Heeft de federale regering dienaangaande al initiatieven genomen, bijvoorbeeld door het gratis ter beschikking stellen van taallessen en zo neen, overweegt de geachte minister iets dergelijks te ondernemen ?