Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5376 van de heer Van Hauthem d.d. 2 juni 2006 (N.) :
Vaste Commissie voor taaltoezicht. — Vragen om advies.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5360 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op uw vraag nr. 3-5364 dat door de minister van Buitenlandse Zaken mede gedeeld werd aan de Senaat, die hiervoor werd gepubliceerd.