Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-72

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5557 van de heer Destexhe d.d. 27 juni 2006 (Fr.) :
Ontwikkelingssamenwerking. — Partnerlanden.

Het nieuwe project van ontwikkelingssamenwerking omvat een lijst met partnerlanden voor de ontwikkelingssamenwerking.

Kan de geachte minister me voor elk land meedelen wat de belangrijkste redenen zijn waarom het werd gekozen ?

Wat zijn de algemene criteria die de keuze hebben bepaald ?