Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 3-5375 van de heer Van Hauthem d.d. 2 juni 2006 (N.) :
Vaste Commissie voor taaltoezicht. — Vragen om advies.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5359 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

Wat betreft de bevoegdheid administratieve Vereenvoudiging werden tijdens deze legislatuur tot op heden geen adviezen gevraagd aan de Vaste Commissie voor taaltoezicht.

Gezien het antwoord op deze vraag, worden uw vragen 1 tot en met 4 zonder voorwerp.