Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5240 van de heer Destexhe d.d. 24 mei 2006 (Fr.) :
Directiebrevet. — Toelatingsproef. — Deelnemingsvoorwaarden.

Op 29 maart werd in de diensten van de politie een nota verspreid over een aanvullende toelatingsproef voor het directiebrevet. Die nota heeft betrekking op de organisatie van een proef om het niveau vast te stellen van de commissarissen van politie die geen houder zijn van een universiteitsdiploma en op de vrijstelling van de diplomavoorwaarde voor het mogen deelnemen aan de toelatingsproef voor het directiebrevet als ze laureaat zijn van de aanvullende toelatingsproef. Om die toelatingsproef te mogen afleggen, moeten de kandidaten op 1 juli 2006 onder meer zeven jaar anciŽnniteit hebben.

Ik verneem dat sommige personeelsleden die op 1 april 2006 benoemd werden zich voor de toelatingsproef voor het directiebrevet zouden hebben ingeschreven, hoewel ze nog geen zeven jaar anciŽnniteit hebben.

Is die informatie correct ?

Zo neen, waarom niet ?