3-1845/2

3-1845/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

7 NOVEMBER 2006


Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen, gedaan te Londen op 11 november 1988


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEER L. VANDENBERGHE


I. INLEIDING

De commissie heeft het wetsontwerp tijdens haar vergaderingen van 7 november 2006 besproken.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Het gaat om een protocol uit 1988 dat het oorspronkelijk internationaal verdrag van 1966 betreffende de Uitwatering van schepen actualiseert. Het voorziet in een geharmoniseerd systeem voor de schouwing en certificatie van zeeschepen. Hierdoor wordt de veiligheid verhoogd en wordt tijd gewonnen. De ratificatie van het protocol zal de concurrentiepositie van de Belgische schepen vrijwaren.

III. ALGEMENE BESPREKING

Mevrouw Zrihen merkt op dat het Protocol geen rekening heeft gehouden met de meest recente Europese regels inzake de dubbele beveiliging van dubbelwandige schepen, die in 2002 en 2003 van kracht zijn geworden.

De heer Roelants du Vivier wenst te beschikken over de lijst van verdragen van de International Maritime Organisation die BelgiŽ ondertekend of bekrachtigd heeft.

De vertegenwoordiger van de minister van Mobiliteit antwoordt dat het protocol pas in werking is getreden op 3 februari 2000. Om de uniformiteit te garanderen, treden maritieme verdragen pas in werking als ze geratificeerd zijn door een aantal landen waarvan de vloot een groot gedeelte van de wereldvloot vertegenwoordigt. In 2004 werd een nieuw fiscaal stelsel ingevoerd voor Belgische schepen wat geleid heeft tot een herinvlagging van een aantal Belgische schepen en een aanzienlijke groei van de Belgische vloot. Onze interne wetgeving is reeds conform met de bepalingen van het protocol

IV. STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2 en het wetsontwerp nr. 3-1845/1 in zijn geheel worden eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Lionel VANDENBERGHE. FranÁois ROELANTS du VIVIER.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (stuk Senaat, nr. 3-1845/1 - 2005/2006)