Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-69

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-5422 van de heer Van Hauthem d.d. 14 juni 2006 (N.) :
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. —  Vuile hetero -campagne.

Zoals bekend heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) een campagne op poten gezet om de discriminatie van homo's aan te klagen. Het CGKR heeft daartoe er niets beter op gevonden dan zelf een lasterlijke en smakeloze campagneslogan te bedenken ( vuile hetero ).

Volgens het centrum kan het hier echter niet om discriminatie gaan ten aanzien van heteroseksuelen omdat, zo luidt het, meerderheden niet kunnen worden gediscrimineerd. Discriminatie zou, zo wordt dan gezegd, alleen maar ten aanzien van minderheden kunnen worden gepleegd. Wat natuurlijk larie is omdat de zogenaamde positieve discriminatie uiteraard ook een discriminatie is.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Vindt de geachte eerste minister de wijze waarop deze campagne wordt gevoerd niet zonder meer ongepast ?

2. Is dit, los van de eerste vraag, geen discriminerende campagneslogan, zij het dan van een meerderheid en moet daartegen dan niet worden opgetreden ?

3. Neemt de geachte eerste minister maatregelen om alvast het gebruik van deze slogan uit de campagne terug te trekken ?

Antwoord : De vraag van de geachte lid wordt toegezonden aan de minister van Gelijke Kansen daar ze tot zijn bevoegdheden behoort.