Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4148 van de heer Destexhe d.d. 16 januari 2006 (Fr.) :
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen. — Wet op de overheidsopdrachten. — Toewijzingsprocedure van de opdracht.

De betaling van werkloosheidsvergoedingen door een niet-publieke instelling is een levering van diensten ten gunste van de Staat en dus een activiteit die is onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Kan de geachte minister verduidelijken welke procedures werden gevolgd om die wetgeving na te leven ?

Kan een overheidsopdracht worden verleend aan een organisme dat geen rechtspersoonlijkheid heeft ?

Antwoord : De gestelde vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega Peter Vanvelthoven, minister van werk.