Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3335 van Alain Destexhe d.d. 21 september 2005 (Fr.) :
Federale politie. — Rwandacel.

Ik had graag meer informatie over de « Rwandacel » die in 1996 binnen de federale politie werd opgericht.

Hoeveel mensen werken er binnen die cel ?

Bestaan er bijzondere criteria om bij die cel te worden ingedeeld ?

Werd de samenstelling van de cel gewijzigd sinds haar oprichting ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. De onderzoeksploeg DHR — Droit Humanitaire/Humanitair Recht — maakt deel uit van de 6e rechercheafdeling van de GDA van Brussel. Zij bestaat thans uit 5 onderzoekers, geleid door 1 officier.

2. Naast de algemene criteria voor de betrekking van rechercheur, worden de kandidaten geėvalueerd op specifieke bekwaamheden zoals er zijn : over een analytische geest beschikken, open staan voor vreemde culturen, hun ervaring op het gebied van verhoren, de wil om zich te bekwamen in de specifieke wetgeving ter zake alsook om zich te informeren aangaande de politieke, culturele en religieuze factoren die de omstandigheden van de feiten van genocide of andere misdaden tegen de menselijkheid beļnvloeden.

3. Sinds 1995, toen de eerste « Rwanda » dossiers werden onderzocht, tot in 2001 bestond de cel DHR niet onder haar huidige vorm, nu de toenmalige onderzoekers geļntegreerd waren in een ander team « misdaad ».

Gezien de groei van de werklast ter zake, werd in 2001 een ploeg DHR opgericht, samengesteld uit 5 onderzoekers en 1 officier. Vanaf 2001 heeft die ploeg zich enkel beziggehouden met dossiers van humanitair recht en werd de samenstelling ervan niet meer gewijzigd.