Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-64

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-4623 van Joris Van Hauthem d.d. 10 maart 2006 (N.) :
FOD FinanciŽn. — Personeel. — Aanwervingen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen inzake de FOD FinanciŽn :

1. Hoeveel inspecteurs zijn er momenteel in dienst, opgesplitst per gewest ?

2. Hoeveel inspecteurs werden er aangeworven, opgesplitst per taalrol, en dit voor de laatste vijf jaar (per jaar) alsook voor de eerste maanden van het huidige jaar ?

3. Kan de geachte vice-eerste minister dezelfde opdeling geven volgens het statuut van de betrokkenen ?

4. Op welke basis zijn deze aanwervingen per taalrol gebeurd ?

5. Welke zijn de behoeften aan dergelijk personeel met het oog op een efficiŽnte werking, en dit opgesplitst per gewest ?

6. Welke zijn de vooruitzichten om eventuele tekorten aan dergelijk personeel in te vullen ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. In het Waalse gewest zijn momenteel 32 contractuele en 647 statutaire inspecteurs bij een fiscaal bestuur in dienst.

In het Vlaamse gewest zijn momenteel 27 contractuele en 1 003 statutaire inspecteurs bij een fiscaal bestuur in dienst. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest zijn momenteel 131 contractuele en 1 117 statutaire inspecteurs bij een fiscaal bestuur in dienst.

2. Tabel statutaire aanwervingen :

2000

FND
1541221

2001

FND
1261121

2002

FND
90730

2003

FND
55240

2004

FND
83320

2005

FND
6490

3. Wat de statutaire inspecteurs bij een fiscaal bestuur betreft, verwijs ik het geachte lid naar punt 2.

Tabel contractuele aanwervingen :

2000

FND
2070

2001

FND
1870

2002

FND
41620

2003

FND
34200

2004

FND
29170

2005

FND
28210

2006

FND
110

4. In de centrale diensten gebeuren de aanwervingen op basis van het taalkader. In de buitendiensten gebeuren ze op basis van de functionele behoeften.

5. De personeelsbehoeften worden bepaald in het Personeelsplan, welke een instrument is van een modern en flexibel personeelsbeleid.

6. De tekorten zullen in de komende maanden in uitvoering van het personeelsplan worden weggewerkt.