3-1653/6

3-1653/6

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

15 JUNI 2006


Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) : « De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie »


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 8 VAN DE HEREN DESTEXHE EN MAHOUX

In de considerans de punten Lbis tot Lquater invoegen, luidende :

« Lbis. Vaststellend dat bepaalde Belgische overheden soms méér hebben gedaan dan alleen « passieve medewerking » verlenen aan de gebeurtenissen;

« Lter. Overwegende dat bepaalde overheden ondanks de Duitse bezetting toch enige bewegingsruimte hadden bij het uitvoeren van de bevelen van de bezetter;

« Lquater. Eveneens vaststellend dat « geen enkele andere politiedienst zo actief aan de jodenvervolging heeft meegewerkt als de Antwerpse politie; ».

Verantwoording

Deze gegevens blijken duidelijk uit het voorlopig SOMA-rapport.

Alain DESTEXHE.
Philippe MAHOUX.