3-1454/2

3-1454/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

13 JUNI 2006


Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE

In punt 1 van de aanbevelingen, 2e regel :

Het woord  onverwijld  vervangen door de woorden  vr de zomervakantie .

Verantwoording

Het woordje  onverwijld  heeft in Vlaanderen, in een politieke context, een negatieve bijklank gekregen. In die betekenis is het eerder iets op de lange baan schuiven, sine die. En dat is zeker niet de bedoeling van deze resolutie.

Lionel VANDENBERGHE.