Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-4149 van de heer Destexhe d.d. 16 januari 2006 (Fr.) :
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen. — Wet op de overheidsopdrachten. — Toewijzingsprocedure van de opdracht.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4147 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op uw vraag kan ik u meedelen dat een wet bepaalt welke organismen kunnen overgaan tot de betaling van de werkloosheidsuitkeringen. Die materie wordt geregeld in het artikel 7, § 2, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Die bepaling in de wet voorziet dat werkloosheidsuitkeringen aan de gerechtigden worden uitbetaald

— hetzij door bemiddeling van uitbetalingsinstellingen, welke opgericht worden door representatieve werknemersorganisaties en die daardoor door de Koning, onder de voorwaarden die hij bepaalt, erkend zijn en wegens dat feit rechtspersoonlijkheid verkregen hebben,

— hetzij door bemiddeling van een openbare instelling beheerd door het Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.

Ik zie dus niet in welke band hier zou kunnen bestaan met de procedures voorzien bij de wet op de openbare aanbestedingen.