Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-4147 van de heer Destexhe d.d. 16 januari 2006 (Fr.) :
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen. — Wet op de overheidsopdrachten. — Toewijzingsprocedure van de opdracht.

De betaling van werkloosheidsvergoedingen door een niet-publieke instelling is een levering van diensten ten gunste van de Staat en dus een activiteit die is onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Kan de geachte minister verduidelijken welke procedures werden gevolgd om die wetgeving na te leven ?

Kan een overheidsopdracht worden verleend aan een organisme dat geen rechtspersoonlijkheid heeft ?