Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3725 van de heer Destexhe d.d. 17 november 2005 (Fr.) :
Irak. — Proces van Saddam Hoessein. — Gifgasaanvallen op de Koerdische bevolking in Halabja in 1988.

In de Franse krant Le Monde van dinsdag 18 november 2005 staat een verslag van het proces tegen Saddam Hoessein, onder meer in verband met de gifgasaanvallen op de Koerdische bevolking in Halabja in 1988.

In de krant staat te lezen dat  volgens de regels van de rechtbank, de advocaten van Saddam geen enkele mogelijkheid hebben om op te merken dat de Iraakse chemische wapens voornamelijk geleverd werden door Franse, Belgische en Duitse firma's, van wie de ingenieurs en chemici heel goed wisten wat Saddam in zijn schild voerde .

Weet u waarnaar de journalist verwijst ?