Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-56

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3613 van de heer Van Hauthem d.d. 21 oktober 2005 (N.) :
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW). — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 3-2783 inzake het ziekteverzuim bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW) volgens taalrol (Vragen en Antwoorden, Senaat, 2004-2005, nr. 3-45, blz. 3750), deelt de geachte minister mij mee dat hij mij hierop geen antwoord kan geven omdat het RKW geen dergelijk onderscheid maakt. Bovendien is slechts een algemeen cijfer voorhanden voor het jaar 2002.

Dat is een merkwaardig antwoord, omdat deze gegevens mij wl kunnen worden verstrekt voor zowat alle andere federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut en sociale zekerheid.

1. Hoe komt het dat het RKW niet een dergelijke opsplitsing maakt en welke maatregelen neemt de geachte minister om een dergelijke opdeling vooralsnog te maken ?

2. Hoe komt het dat het RKW geen enkele informatie kan verschaffen over het ziekteverzuim van zijn werknemers voor de jaren 2003 en 2004 ?

Antwoord : De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers is een federale instelling die zowel Nederlandstalige als Franstalige personeelsleden tewerkstelt. De opdrachten van de RKW zijn niet gekoppeld aan n bepaalde taalrol. De medewerkers van beide taalrollen voeren dus dezelfde taken uit. Bij de berekening van het ziekteverzuim heeft de Rijksdienst daarom nooit een dergelijke opdeling gemaakt.

Wel kan ik u meedelen dat de RKW momenteel bezig is met het ontwikkelen van een automatisch systeem dat het mogelijk moet maken deze cijfers in de toekomst op een relatief gemakkelijke manier te bekomen. Wanneer ik over de ziekteverzuimpercentages van de jaren 2003 en 2004 beschik, zal ik het niet nalaten deze zo snel mogelijk aan u over te maken.