Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-56

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3445 van de heer Destexhe d.d. 30 september 2005 (Fr.) :
Paraplegische personen. — Terugbetaling van het zelfcatheriserend systeem SpeediCath.

Het nieuwe zelfcatheriserend systeem SpeediCath waarmee de blaas verschillende malen per dag kan worden geledigd is beter dan EasiCath, het systeem dat thans in BelgiŽ wordt gebruikt en wordt terugbetaald.

Dat nieuwe systeem vergt minder behandeling en verlaagt dus het risico op infectie van de urinewegen. Het verbetert aanzienlijk de kwaliteit van het dagelijkse leven van gehandicapten.

In verschillende buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Denemarken) wordt het SpeediCath-systeem al terugbetaald (ongeveer 3 euro per catheter).

Is de geachte minister/staatssecretaris van plan het SpeediCath-systeem in BelgiŽ teugbetaalbaar te maken ? Zo ja, binnen welke termijn ?

Antwoord : Ik verwijs naar mijn antwoord op de gelijkaardige vraag nr. 3-1762 van 3 december 2004 dat gepubliceerd werd in het Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 3-33 van 1 februari 2005 op bladzijde 2346.