Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-56

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-3475 van de heer Destexhe d.d. 3 oktober 2005 (Fr.) :
Site van Schaarbeek-Vorming.

Graag had ik bijkomende informatie gekregen over de percelen die achter het station van Schaarbeek gelegen zijn.

Voor zover ik weet is de NMBS eigenaar van die percelen.

Wat zijn de plannen voor die percelen ? Is de NMBS van plan ze te houden of te verkopen ? Zijn daarover onderhandelingen aan de gang ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

De NMBS- Holding en/of de NV Infrabel zijn eigenaar gebleven van alle gronden die in de toekomst noodzakelijk zijn voor de toekomstige spoorwegexploitatie.

Een gedeelte, dat in de toekomst niet meer noodzakelijk zal zijn voor de verdere spoorweguitbating met een oppervlakte van 40 ha werd overgedragen door de NMBS-Holding aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur, waarvan het beheer en de tegeldemaking aan de NV Sopima werd toevertrouwd bij toepassing van artikel 14,  5, van het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 oktober 2004 betreffende sommige maatregelen in verband met de reorganisatie van de NMBS (Belgisch Staatsblad van 31 december 2004).

Voorlopig blijft het volledige goed in bezetting voor de spoorwegexploitatie tot 31 december 2020, datum waarop de volledige reorganisatie van de spoorweginfrastructuur in Schaarbeek Vorming voltooid moet zijn.