Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-55

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3614 van de heer Van Hauthem d.d. 21 oktober 2005 (N.) :
Overheidsdiensten en -instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kan de geachte minister mij voor 2002, 2003 en 2004 meedelen welke het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) en dit opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de ambtenaren voor de volgende instellingen :

— de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

— het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;

— het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg;

— het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie;

— het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur.