Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3338 van de heer Destexhe d.d. 21 september 2005 (Fr.) :
Kinderoppas thuis. — Federale of gewestelijke bevoegdheid.

In aansluiting op het antwoord dat de geachte minister me gaf op mijn schriftelijke vraag nr. 3-3018 (Vragen en Antwoorden nr. 3-49, p. 4198) onder de titels diensten en PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) wens ik van haar te vernemen of ze werkelijk van oordeel is dat de kinderopvang thuis een gewestelijke bevoegdheid is.

Gaat het hier niet om een privéarbeidsovereenkomst, getekend door twee personen en dus bijgevolg om een federale bevoegdheid ?

Antwoord : In de regeling dienstencheques moet de erkende onderneming één of meer werknemers in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst dienstencheques. De arbeidsovereenkomst dienstencheques wordt geregeld door de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, behalve wat betreft de bijzondere bepalingen die voorzien zijn in de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen. Een tewerkstelling in de regeling dienstencheques is dus een volwaardige tewerkstelling. Deze tewerkstelling bevindt zich bovendien in het reguliere arbeidscircuit.

Dit betekent evenwel niet dat om het even welke activiteit in het raam van de regeling dienstencheques kan uitgevoerd worden. Het is niet omdat de federale overheid bevoegd is voor de wetgeving inzake de arbeidsovereenkomsten dat ze ook bevoegd is voor iedere activiteit die wordt uitgevoerd door werknemers die aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst. In het geval van kinderopvang zijn de gemeenschappen bevoegd en de federale overheid kan zich niet in hun plaats stellen.