Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3474 van de heer Destexhe d.d. 3 oktober 2005 (Fr.) :
« Center for Global Development ». — Rapport « 2005 Commitment to Development Index ». — Rangschikking van België.

Het Center for Global Development heeft in een rapport, getiteld 2005 Commitment to Development Index een rangschikking gemaakt van 21 donorlanden. België belandt op de 15e plaats en krijgt een niet al te flatterende commentaar.

Wat vindt de geachte minister van die studie, de conclusies et de methodologie ?