Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-3475 van de heer Destexhe d.d. 3 oktober 2005 (Fr.) :
Site van Schaarbeek-Vorming.

Graag had ik bijkomende informatie gekregen over de percelen die achter het station van Schaarbeek gelegen zijn.

Voor zover ik weet is de NMBS eigenaar van die percelen.

Wat zijn de plannen voor die percelen ? Is de NMBS van plan ze te houden of te verkopen ? Zijn daarover onderhandelingen aan de gang ?