Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3334 van de heer Destexhe d.d. 21 september 2005 (Fr.) :
Strijd tegen de vogelgriep. — Maatregelen.

Kan de geachte minister mij meedelen welke maatregelen er bestaan om de vogelgriep te bestrijden ?