Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3335 van de heer Destexhe d.d. 21 september 2005 (Fr.) :
Federale politie. — Rwandacel.

Ik had graag meer informatie over de  Rwandacel  die in 1996 binnen de federale politie werd opgericht.

Hoeveel mensen werken er binnen die cel ?

Bestaan er bijzondere criteria om bij die cel te worden ingedeeld ?

Werd de samenstelling van de cel gewijzigd sinds haar oprichting ?