Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken (Consumentenzaken)

Vraag nr. 3-3339 van de heer Destexhe d.d. 21 september 2005 (Fr.) :
De Post. — Absente´sme.

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 170 (Vragen en Antwoorden, Kamer, nr. 68 van 7 maart 2005, blz. 11184) bezorgde de geachte minister cijfers over het aantal ziektedagen van het personeel van De Post voor de jaren 2000 tot 2003.

Beschikt de geachte minister over gegevens voor 2004 ? Gaat het alleen om afwezigheid wegens ziekte, of ook om afwezigheid wegens beroepsziekten, werkongevallen of zwangerschappen ? Worden bij de berekening van de afwezigheidsdagen de zaterdagen, zondagen en feestdagen meegeteld ?

Kan zij ook de afwezigheden (in percentages) meedelen voor de jaren 2000 tot 2004 ?

Beschikt hij over gegevens per personeelstype bediende/arbeider en statutair/contractueel ?

Volgens de pers bedroeg het absente´sme in maart van dit jaar 10,10 %, terwijl het in mei niet hoger was dan 8,10 %. Het gemiddelde absente´smecijfer voor 2004 bedroeg 8,86 %. Vanwaar die schommelingen ?