Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-51

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-3136 van de heer Dedecker d.d. 9 augustus 2005 (N.) :
Penitentiaire instellingen. — Misdrijven. — Cijfergegevens.

Graag had ik van de geachte minister vernomen hoeveel en welke misdrijven er in de periode van 2000 tot en met 2004, gepleegd door gedetineerden binnen de verschillende penitentiaire instellingen van ons land, werden geregistreerd.

Meer in het bijzonder wens ik op de hoogte te worden gebracht van :

1. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven voor elk jaar in deze periode;

2. Het aantal misdrijven voor elk jaar in deze periode gerelateerd aan de juridische kwalificatie van de feiten;

3. De cijfers gevraagd onder de punten 1 en 2 per penitentiaire instelling;

4. De cijfers gevraagd onder de punten 1, 2 en 3 gerelateerd aan het geslacht en de nationaliteit van de pleger van het misdrijf.