Jean-Marie Dedecker - Onafhankelijke
 
Eresenator
 
Geboren te Nieuwpoort op 13 juni 1952

Verzekeringsmakelaar
Bestuurder van vennootschappen

1981-2000 : bondscoach van de Belgische Judobond
1996-2000 : bestuurder van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)
1999-2004 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2001-2012 : gemeenteraadslid (Oostende)
2004-2007 : lid van de Vlaamse Raad
2004-2007 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2005-2006 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
2007-2014 en sinds 26 mei 2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : voorzitter van de LDD-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Middelkerke)
Sinds 2 januari 2019 : burgemeester (Middelkerke)

Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-5/12/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-4/10/2001 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/11/1999-30/1/2002 Lid commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I)
1/2/2001-10/4/2003 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
4/10/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
4/10/2001-22/11/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/10/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Dotaties" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
22/11/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
13/2/2003-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
17/7/2003-6/7/2004 Voorzitter commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
22/7/2004-28/4/2005 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
22/7/2004-17/10/2006 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
13/10/2004-17/10/2006 Voorzitter commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden