3-1474/2

3-1474/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

24 JANUARI 2006


Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in Libië


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DUBIÉ

In de considerans overweging K vervangen als volgt :

« K. overwegende dat het Libische Hooggerechtshof het proces ten laste van de vijf Bulgaarse verpleegsters en van de Palestijnse arts heeft laten heropenen, wat hoegenaamd geen waarborg biedt dat de doodstraf die de beklaagden in een eerste vonnis hebben opgelopen, opnieuw onderzocht wordt ».

Verantwoording

De resolutie werd ingediend op 7 december 2005. Sedertdien zijn er nieuwe ontwikkelingen die ons ertoe nopen de voorgestelde tekst aan te passen.

Nr. 2 VAN DE HEER DUBIÉ

In de considerans een overweging L toevoegen, luidende :

« L. gezien de jongste verklaringen van president Kadhafi, volgens wie de beklaagden moeten worden terechtgesteld indien zij schuldig worden bevonden »

Verantwoording

Zie verantwoording van amendement nr. 1.

Nr. 3 VAN DE HEER DUBIÉ

In de considerans een overweging M toevoegen, luidende :

« M. overwegende dat er dringend druk moet worden uitgeoefend op de Libische autoriteiten aangezien het vonnis binnen 60 dagen uitgevoerd zou worden, gesteld dat de veroordeling van de beklaagden tot de doodstraf wordt bevestigd. »

Verantwoording

Zie verantwoording van amendement nr. 1.

Josy DUBIÉ.

Nr. 4 VAN DE HEER ROELANTS du VIVIER

In de considerans een overweging K vervangen als volgt :

« K. gelet op de beslissing van het Hooggerechtshof van Tripoli om de vijf Bulgaarse verpleegsters en de Palestijnse arts opnieuw voor het Strafhof van Benghazi te brengen; »

Nr. 5 VAN DE HEER ROELANTS du VIVIER

In de aanbevelingen punt 1 vervangen als volgt :

« 1. om de Libische autoriteiten te verzoeken een nieuw rechtvaardig, billijk en transparant proces te houden, dat de procedures en de rechten van de verdediging eerbiedigt; ».

Nr. 6 VAN DE HEER ROELANTS du VIVIER

In de aanbevelingen punt 3 vervangen als volgt :

« 3. om de normalisering van de betrekkingen op het nationale en het Europese niveau met de Libische Volks-Jamahiriyyah te onderbreken zolang er in het kader van het nieuwe proces geen vonnis is uitgesproken. »

François ROELANTS du VIVIER.

Nr. 7 VAN DE HEER DESTEXHE

In de considerans, bij punt A, achter de woorden « vijf Bulgaarse verpleegsters » de namen « , Christiana Malinova, Valia Georgieva Cherveniashka, Nasia Stoitcheva Nenova, Valentina Manolova, Snezhana Ivanova, » invoegen en achter de woorden « een Palestijnse arts » de naam « , Ashraf Ahmad Jum'A, » invoegen.

Nr. 8 VAN DE HEER DESTEXHE

In de considerans een punt L toevoegen, luidende :

« L. het drama betreurend dat de door het aids-virus besmette kinderen en hun families treft; ».

Nr. 9 VAN DE HEER DESTEXHE

In de considerans een punt M toevoegen, luidende :

« M. begrip opbrengend voor het leed van de families; ».

Nr. 10 VAN DE HEER DESTEXHE

In de considerans een punt N toevoegen, luidende :

« N. eraan herinnerend dat de positie van de Libische regering in de internationale betrekkingen zich positief heeft ontwikkeld; ».

Nr. 11 VAN DE HEER DESTEXHE

In de considerans een punt O toevoegen, luidende :

« O. herinnerend aan het bezoek van de Libische leider Kadhafi aan Brussel in 2004; »

Nr. 12 VAN DE HEER DESTEXHE

In de aanbevelingen een punt 5 toevoegen, luidende :

« 5. om de Libische autoriteiten te vragen of onze ambassadeur de betrokken gevangenen regelmatig mag bezoeken; ».

Nr. 13 VAN DE HEER DESTEXHE

In de aanbevelingen een punt 6 toevoegen, luidende :

« 6. om deze resolutie aan de Libische en Bulgaarse autoriteiten over te zenden, alsook aan alle Europese landen, de VN, de Commissie voor de rechten van de mens en het Hoog Commissariaat voor de rechten van de mens. ».

Alain DESTEXHE.