Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-49

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2779 van de heer Van Hauthem d.d. 26 mei 2005 (N.) :
Overheidsdiensten- en instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ?

— de FOD Binnenlandse Zaken;

— het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.

Antwoord : Wat de FOD Binnenlandse Zaken betreft is het antwoord het volgende.

2002

— Aantal Franstalige contractuele personeelsleden : 830;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 17 702;

— Aantal Nederlandstalige contractuele personeelsleden : 858;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 17 355;

— Aantal Franstalige statutaire personeelsleden : 1 030;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 11 218;

— Aantal Nederlandstalige statutaire personeelsleden : 1 402;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 14 266.

2003

— Aantal Franstalige contractuele personeelsleden : 868;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 19 837;

— Aantal Nederlandstalige contractuele personeelsleden : 907;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 19 508;

— Aantal Franstalige statutaire personeelsleden : 1 012;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 11 538;

— Aantal Nederlandstalige statutaire personeelsleden : 1 389;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 13 510.

2004

— Aantal Franstalige contractuele personeelsleden : 847;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 16 280;

— Aantal Nederlandstalige contractuele personeelsleden : 937;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 17 248;

— Aantal Franstalige statutaire personeelsleden : 1 047;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 10 695;

— Aantal Nederlandstalige statutaire personeelsleden : 1 459;

— Aantal dagen verlof wegens ziekte : 13 285.

Er moet benadrukt worden dat voor de contractuele personeelsleden alle dagen verlof wegens ziekte meegerekend worden, terwijl voor de statutaire personeelsleden enkel de werkdagen meegerekend worden.

Wat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft is het antwoord het volgende :

2002FrancophonesNederlandstalige
Januari2690
Februari1035
Maart4476
April2039
Mei45
Juni1070
Juli2243
Augustus652
September2678
Oktober4082
November2663
December2355
Totaal257668
Werkdagen tijdens het jaart*9 46012 100
 %2,72 %5,52 %
* Gemiddeld aantal werknemers per taalkader × 220 werkdagen.

2003FrancophonesNederlandstalige
Januari1685
Februari2586
Maart1441
April5539
Mei4315
Juni628
Juli1530
Augustus1630
September2443
Oktober5651
November2256
December3555
Totaal327539
Werkdagen tijdens het jaar *14 08011 000
 %2,32 %4,90 %
* Gemiddeld aantal werknemers per taalkader × 220 werkdagen.

2004FrancophonesNederlandstalige
Januari3437
Februari1339
Maart3831
April309
Mei521
Juni568
Juli577
Augustus2815
September2124
Oktober2954
November2744
December2819
Totaal366308
Werkdagen tijdens het jaar *14 30011 440
 %2,56 %2,69 %
* Gemiddeld aantal werknemers per taalkader × 220 werkdagen.