3-1057/2

3-1057/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

2 MEI 2005


Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN LIONEL VANDENBERGHE

Een considerans U toevoegen, luidende als volgt :

 U. gelet op de gemeenschappelijke verklaring van 120 europarlementsleden op 27 april 2004 dat  men moeilijk de strijd tegen een terroristisch bewind dat tienduizenden politieke gevangen heeft omgebracht als terrorisme kan aanmerken. De OMPI (Organisatie van de Mujahedin van het Iraanse Volk) heeft opgeroepen tot vrije verkiezingen onder toezicht van de VN, wat Teheran resoluut heeft afgewezen  en op de verklaring van 305 Britse parlementsleden in januari 2004 dat  steun verlenen aan de OMPI deel uitmaakt van onze strijd tegen het terrorisme; 

Verantwoording

Onlangs heeft de meerderheid van de Belgische parlementsleden haar steun betuigd aan de Iraanse Nationale Raad van Verzet, die ijvert voor de democratie, de scheiding van kerk en Staat en het pluralisme in Iran. In heel Europa hebben een duizendtal parlementsleden zich aangesloten bij de oproep om de OMPI (Organisatie van de Mujahedin van het Iranese Volk) van de lijst van terroristische organisaties van de EU te halen. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar in Irak hebben aangetoond dat het brandmerken van het Iraanse verzet als terrorisme, de strijd tegen de werkelijke terroristen alleen maar ondergraaft.

Nr. 2 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN LIONEL VANDENBERGHE

Tussen verzoek nr. 14 en verzoek nr. 15 een nieuw verzoek invoegen, luidende :

 14bis. om in het kader van de EU te pleiten voor de onmiddellijke verwijdering van de OMPI uit de lijst van terroristische organisaties

Verantwoording

Onlangs heeft de meerderheid van de Belgische parlementsleden haar steun betuigd aan de Iraanse Nationale Raad van Verzet, die ijvert voor de democratie, de scheiding van kerk en staat en het pluralisme in Iran. In heel Europa hebben een duizendtal parlementsleden zich aangesloten bij de oproep om de OMPI (Organisatie van de Mujahedin van het Iranese Volk) van de lijst van terroristische organisaties van de EU te halen. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar in Irak hebben aangetoond dat het brandmerken van het Iraanse verzet als terrorisme, de strijd tegen de werkelijke terroristen alleen maar ondergraaft.

Nr. 3 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN LIONEL VANDENBERGHE

Aan verzoek nr. 6 de volgende zin toevoegen :

 en tevens druk uit te oefenen op de Iraanse regering inzake het waarborgen van de politieke vrijheden en de vrijheid van meningsuiting in het land; 

Verantwoording

Versterking van dit verzoek betreffende garanties van de Iraanse regering inzake elementaire mensenrechten.

Nr. 4 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN LIONEL VANDENBERGHE

In de desiderans punt 9 volgende zin toe te voegen :

 en de verspreiding van het moslimfundamentalisme in andere landen in de regio, waaronder Irak, ten strengste te veroordelen; 

Verantwoording

De opflakkering van geweld gepleegd door moslimfundamentalisten in onder meer Irak en Afghanistan vormt een ernstige dreiging voor de stabiliteit van die landen.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Lionel VANDENBERGHE.