3-1367/2

3-1367/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

8 NOVEMBER 2005


Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 15 oktober 2002


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEER LIONEL VANDENBERGHE


Zie Stuk Senaat, nr. 3-1352/2.