Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-48

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-3014 van de heer Destexhe d.d. 15 juli 2005 (Fr.);
NMBS. — Absenteïsme. — Cijfers. — Controleprocedures.

Uit persberichten blijkt dat het absenteïsme bij de NMBS vorig jaar minder dan 4 % bedroeg.

Volgens een enquête van SD WORX is het algemeen percentage van afwezigheid wegens ziekte in de privésector 4,77 %.

In sommige besturen en overheidsbedrijven ligt dat cijfer beduidend hoger dan deze twee percentages. Het kan zelf tot het dubbele gaan. Bij de politie bijvoorbeeld is dat 8 %, bij de Post 8,84 % eind 2004 en bij de Waalse vervoersmaatschappij TEC tussen 9 en 10 %.

Als ik die cijfers vergelijk, vraag ik mij af of het cijfer met betrekking tot het absenteïsme bij de NMBS wel klopt. Dit zou betekenen dat dit overheidsbedrijf het beter doet dan de privésector.

Wat zijn de exacte cijfers van afwezigheid wegens ziekte bij de NMBS voor de jaren 2002, 2003, 2004 en begin 2005. Kunt u ook aparte cijfers geven per taalrol, per gewest en per provincie ?

Hoe gaat dit bedrijf te werk om zulke lage cijfers te halen ? Door wie wordt de medische controle uitgevoerd ? Welke controleprocedure wordt er gevolgd wanneer een personeelslid afwezig is wegens ziekte ?