3-1393/2

3-1393/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

20 OKTOBER 2005


Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN VAN HAUTHEM EN CEDER

Enig artikel

Het enig artikel vervangen als volgt :

 In artikel 86bis .1 van het reglement worden het tweede en het derde lid vervangen als volgt :

 De commissie telt zeventien leden, die door de Senaat worden aangewezen volgens de regelen bepaald in artikel 84.

Valt een mandaat open door overlijden, ontslag of intrekking van dat mandaat op verzoek van de fractie die het lid had voorgedragen, dan wijst de Senaat een nieuw lid aan op voordracht van diezelfde fractie. Wanneer de Senaat niet in vergadering bijeen is, voorziet de voorzitter in die vervanging. .

Joris VAN HAUTHEM
Jurgen CEDER.